Objekt prenajímame ako celý.

400 eur / noc – nedeľa až štvrtok

450 eur / noc – piatok a sobotu

Sauna za príplatok 50 eur