Objekt prenajímame ako celý.

350 eur / noc – nedeľa až štvrtok

400 eur / noc – piatok a sobotu

Sauna za príplatok 50 eur